مازندرانعزت الهی قهرمان ناین بال استان مازندران شد

1398/11/12 | مازندران|مسابقات

رقابت های ناین بال استان مازندران با قهرمانی امیر عزت الهی به پایان رسید.

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها