گیلانبرگزاری مراسم اهدای جوایز مسابقات اسنوکر آزاد استان گیلان

1398/09/25 | استان ها|گیلان

مراسم اهدای جوایز مسابقات اسنوکر آزاد گیلان با حضور رئیس هیات استان برگزار شد.

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها