جوایز مرحله اصلی رنکینگ های کشوری اعلام شد

به پیشنهاد کمیته مسابقات و با تائید رئیس فدراسیون جوایز مرحله اصلی رنکینگ های کشوری اسنوکر و پاکت بیلیارد اعلام شد.


 به گزارش روابط عمومی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس؛ جوایز مرحله اصلی رنکینگ های کشوری اسنوکر و پاکت بیلیارد به شرح ذیل اعلام شد :

مقام اول : هشتاد میلیون ريال همراه با کاپ، مدال، حکم

مقام دوم : چهل میلیون ريال همراه با مدال و حکم

مقام سوم: بیست و پنج میلیون ريال همراه با مدال و حکم

مقام چهارم : مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ريال همراه با گواهی شرکت

مقام پنجم تا هشتم : هر نفر ده میلیون ريال همراه با گواهی شرکت

مقام نهم تا شانزدهم: هر نفر پنج میلیون ريال همراه با گواهی شرکت

مقام هفدهم تا سی و دوم : هر نفر سه میلیون ريال همراه با گواهی شرکت

بالاترین برک ثبت شده بالای 100 امتیاز ده میلیون ريال همراه با حکم

هر برک ثبت شده بالای 100 امتیاز مبلغ یک میلیون ريال

لازم به توضیح است زمان برگزاری مرحله اصلی رنکینگ های کشوری متعاقبا اعلام خواهد شد.


۱۴:۲۸ ۱۳۹۸/۶/۱۲

قدرت گرفته از پرتال ترنم