جلسه شورای راهبردی فدراسیون برگزار شد

بمنظور بررسی و نظارت بر ساختار فدراسیون جلسه شورای راهبردی با حضور اساتید مربوطه و مسئولین فدراسیون برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس؛ جلسه شورای راهبردی با حضور هاشم اسکندری رئیس، محمدرضا غلامزاده سرپرست نایب رئیسی، مهدی هنرمند دبیر فدراسیون و دکتر حمید سجادی و نیک بخش از اساتید دانشگاه در محل فدراسیون برگزار شد و طی آن ساختار و چارت فدراسیون و همچنین عملکرد سازمانی کمیته ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصویب آیین نامه بمنظور نظارت بیشتر بر روی پیشرفت رشته های تحت پوشش در دستور کار قرار داده شد.  


۱۶:۵۴ ۱۳۹۸/۵/۹

قدرت گرفته از پرتال ترنم