بمنظور شرکت در دوره تربیت مدرس رشته های بیلیاردی؛

آزمون ورودی به دوره تربیت مدرس برگزار شد

واجدین شرایط به شرکت در دوره تربیت مدرس رشته های بیلیاردی صبح امروز سه شنبه هجدهم تیرماه در آزمون ورودی شرکت کردند.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس؛ بنا بر تصمیم کمیته آموزش فدراسیون دوره تربیت مدرس رشته های بیلیاردی تابستان سال جاری برگزار خواهد شد. واجدین شرایط به شرکت در دوره تربیت مدرس رشته های بیلیاردی امروز سه شنبه هجدهم تیرماه در آزمون ورودی شرکت کردند.

 


۱۰:۱۱ ۱۳۹۸/۴/۱۸

قدرت گرفته از پرتال ترنم