سومین دوره مسابقات پتانک قهرمانی کشور- تهران

گزارش تصویری از مراسم اهدای مدال سومین دوره رقابت های پتانک قهرمانی کشور 

.

۱۳:۳۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸سرویس عکس:
سومین دوره مسابقات پتانک قهرمانی کشور- تهران 1 سومین دوره مسابقات پتانک قهرمانی کشور- تهران 2 سومین دوره مسابقات پتانک قهرمانی کشور- تهران 3 سومین دوره مسابقات پتانک قهرمانی کشور- تهران 4
سومین دوره مسابقات پتانک قهرمانی کشور- تهران 5 سومین دوره مسابقات پتانک قهرمانی کشور- تهران 6 سومین دوره مسابقات پتانک قهرمانی کشور- تهران 7 سومین دوره مسابقات پتانک قهرمانی کشور- تهران 8
سومین دوره مسابقات پتانک قهرمانی کشور- تهران 9 سومین دوره مسابقات پتانک قهرمانی کشور- تهران 10 سومین دوره مسابقات پتانک قهرمانی کشور- تهران 11 سومین دوره مسابقات پتانک قهرمانی کشور- تهران 12
سومین دوره مسابقات پتانک قهرمانی کشور- تهران 13 سومین دوره مسابقات پتانک قهرمانی کشور- تهران 14 سومین دوره مسابقات پتانک قهرمانی کشور- تهران 15 سومین دوره مسابقات پتانک قهرمانی کشور- تهران 16
قدرت گرفته از پرتال ترنم