کناره گیری نایب رئیس فدراسیون به دلیل قانون منع به کارگیری بازنشستگان

علی اصغر فوادیان نایب رئیس فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس به دلیل قانون منع به کارگیری بازنشستگان اعلام قطع همکاری کرد.


 به گزارش روابط عمومی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس؛ علی اصغر فوادیان که پیش از این در سمت های دبیر و نایب رئیس در فدراسیون بولینگ و بیلیارد همکاری میکرد متاسفانه به دلیل قانون منع به کار گیری بازنشستگان از ادامه راه با این فدراسیون قطع همکاری کرد.

فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس ضمن قدردانی از زحمات وی طی ادوار گذشته برای ایشان در ادامه مسیر زندگی آرزوی سلامتی و موفقیت را خواستار است.


۲۳:۳۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷

قدرت گرفته از پرتال ترنم