بولینگ و بیلیارد به رشته های ورزشی معلولین اضافه می‌شوند

با برگزاری نشست بین روسای دو فدراسیون، رشته های بولینگ و بیلیارد به سایر رشته های فدراسیون جانبازان و معلولین ملحق خواهند شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس؛ نشست بررسی های اولیه افزودن پارا بولینگ و پارا بیلیارد به رشته های ورزشی جانبازان و معلولین  با حضور هاشم اسکندری رئیس، مهدی هنرمند دبیر فدراسیون بولینگ و بیلیارد، حمید صمیمی رییس، محمدعلی حسین پور دبیر فدراسیون جانبازان و کارشناسان مربوطه تشکیل شد.

در پایان مقرر شد تفاهم نامه همکاری بین دو فدراسیون تنظیم و جلسه بعدی جهت بررسی های کارشناسی تشکیل شود.


۹:۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۳

قدرت گرفته از پرتال ترنم