پیام تبریک رئیس فدراسیون بین المللی بیلیارد و اسنوکر به هاشم اسکندری

مبارک الخیارین رئیس فدراسیون بین المللی اسنوکر و بیلیارد (IBSF) طی پیامی انتخاب مجدد هاشم اسکندری را به وی تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس؛ درمتن این پیام آمده است:

فدراسیون بین المللی بیلیارد و اسنوکر ( IBSF )

تاریخ : 27 اکتبر 2018 ( 5   آبان   1397)

موضوع : عرض تبریک به مناسبت انتخاب مجدد جنابعالیدر سمت ریاست فدراسیون ایران

جناب آقای هاشم اسکندری راد

ریاست محترم فدراسیون بولینگ ، بیلیارد و بولس ج.ا.ا ( BBFIR )

خبر پیروزی  و انتخاب مجدد جنابعالی درانتخابات اخیر ریاست فدراسیون بولینگ ، بیلیارد و بولس ج.ا.ا ( BBFIR ) بار دیگر باعث افتخار و مباهات بنده شد.لطفا تبریکات صمیمانهبنده را به موجب کسب این موفقیت و کامیابی باشکوه پذیرا باشید.

ما اطمینان داریم که جنابعالی به سهم و مشارکت عالی خود در راه موفقیت ورزشاسنوکر در ایران و منطقه (قاره آسیا) ادامه خواهید داد.

                                        ارادتمند شما

                                        مبارک الخیارین

                                       ریاست فدراسیون بین المللی بیلیارد و اسنوکر ( IBSF )

۱۰:۲ ۱۳۹۷/۸/۶

قدرت گرفته از پرتال ترنم