جوانمرد: چهارمیلیاردو دویست و هفتادو سه میلیون و پانصد هزار ريال سهم پاداش قهرمانان بیلیارد شد

محمد جوانمرد خزانه دار فدراسیون بولینگ و بیلیارد با اشاره به پاداش قهرمانان بیلیارد و اسنوکر ایران گفت: قهرمانان کشورمان پاداش خوبی را برای کسب افتخاراتشان دریافت کردند.

وی ادامه داد: در مراسم تجلیل از قهرمانان که چندی پیش با حضور ریاست محترم جمهوربرگزار شد مبلغ چهارمیلیارد و دویست و هفتاد و سه میلیون و پانصد هزار ريال به فدراسیون بولینگ و بیلیارد اهدا شد تا به هریک از قهرمانان به نسبت مقام هایی که کسب کرده اند پاداش داده شود.

خزانه دار فدراسیون با توجه به جزئیات این پاداش ها افزود: از همین رو به سهیل واحدی مبلغ یک میلیارد و هفتصد و هشتاد و پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار ريال، امیر سرخوش مبلغ یک میلیارد و سیصد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار ريال، احسان حیدری نژاد مبلغ دویست و چهل میلیون و پانصدهزارريال، محمدعلی پردل و مهدی راسخی هر کدام مبلغ چهل و شش میلیون و دویست و پنجاه هزار ريال و کامران شهلا سرمربی تیم ملی مبلغ هفتصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ريال اهدا شد. 

محمد جوانمرد در پایان تصریح کرد: تعدادی از قهرمانان و ملی پوشان بیلیارد و اسنوکر ایران امروز یکشنیه سوم تیرماه با حضور در محل فدراسیون پاداش های خود را دریافت کردند.

۱۷:۱۷ ۱۳۹۷/۴/۳

قدرت گرفته از پرتال ترنم