با حکم رئیس فدراسیون سرپرست کمیته بولینگ منصوب شد

طی حکمی از هاشم اسکندری رئیس فدراسیون، علی کریمی به سرپرستی کمیته بولینگ منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس؛در حکم وی آمده است:

برادر ارجمند جناب آقای علی کریمی

نظر به تجربیات حضرتعالی و پیشنهاد  دبیرفدراسیون    به موجب اين حكم  جنابعالی را به  عنوان  سرپرست    کمیته  بولینگ این فدراسیون   منصوب   مي نمایم.

امید است با استعانت از درگاه پاک خداوندی در کلیه مراحل زندگی پیروز و سربلند باشید.

 

 

                      هاشم اسکندری

                    رئیس فدراسیون

              و نایب رئیس کنفدراسیون اسنوکر و بیلیارد آسیا

۱۴:۴ ۱۳۹۶/۸/۱۴

قدرت گرفته از پرتال ترنم