کانال هواداران

مسابقات

 


دومین نشست هیات رئیسه سازمان لیگ

.

دومین جلسه هیات رئیس سازمان لیگ امروز چهارشنبه 15 دی ماه با حضور هاشم اسکندری رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد و سایر اعضا برگزار شد.

۱۲:۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵سرویس عکس:
دومین نشست هیات رئیسه سازمان لیگ 1 دومین نشست هیات رئیسه سازمان لیگ 2 دومین نشست هیات رئیسه سازمان لیگ 3 دومین نشست هیات رئیسه سازمان لیگ 4
دومین نشست هیات رئیسه سازمان لیگ 5 دومین نشست هیات رئیسه سازمان لیگ 6 دومین نشست هیات رئیسه سازمان لیگ 7 دومین نشست هیات رئیسه سازمان لیگ 8
دومین نشست هیات رئیسه سازمان لیگ 9 دومین نشست هیات رئیسه سازمان لیگ 10 دومین نشست هیات رئیسه سازمان لیگ 11 دومین نشست هیات رئیسه سازمان لیگ 12
دومین نشست هیات رئیسه سازمان لیگ 13 دومین نشست هیات رئیسه سازمان لیگ 14 دومین نشست هیات رئیسه سازمان لیگ 15 دومین نشست هیات رئیسه سازمان لیگ 16
قدرت گرفته از پرتال ترنم