کانال هواداران

مسابقات

 

از سوی شرکت بین المللی ایزو ACM انگلستان ارائه شد

کسب ایزو بین المللی مدیریت کیفیت و آموزش توسط فدراسیون بولینگ و بیلیارد

فدراسیون بولینگ و بیلیارد به عنوان دومین فدراسیون در کشور موفق به کسب ایزو بین المللی مدیریت 10015 کیفیت و آموزش از سوی شرکت بین المللی ایزو ACM انگلستان شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس، پس از یک سال بررسی و ارزیابی شاخص های آموزش، با حضور ممیز بین المللی آقای کورش شیرزادی از سوی شرکت ACM انگلستان ، فدراسیون بولینگ و بیلیارد موفق به اخذ استاندارد مدیریت کیفیت و آموزش بر اساس الزامات استاندارد ISO10015 شد.
این جلسه یا حضور علی اصغر فوادیان  نایب رئیس، رحیم جنت نیا دبیر فدراسیون، مریم اسداللهی نایب رئیس بانوان،  کورش شیرزادی ممیز بین المللی، رحیم رجبی کارشناس ارزیابی ایزو و سایر اعضای آموزش فدراسیون در محل فدراسیون برگزار و کلیه موارد مربوط به اجرا و ارائه مدیریت کیفیت و آموزش بر اساس الزامات ISO 10015  مورد تایید قرار گرفت.
در ادامه این جلسه کوروش شیرزادی ممیز بین المللی شرکت ACM انگلستان ضمن ارائه توضیح عملکرد فدراسیون گفت :کلیه موارد مندرج در فرم های ایزو اعم از تکمیل فرم های آموزشی، حفظ چارچوب آموزش ، تعیین شایستگی مربیان و داوران ، بررسی فرصت ها و تهدید ها توسط کمیته آموزش فدراسیون بولینگ و بیلیارد از زمان ابلاغ به صورت کامل تهیه و اجرا شده است.
وی تاکید کرد فدراسیون بولینگ و بیلیارد در زمان تهیهISO10015  از هیچ سازمان و نهادی الگو برداری نکرده و منطبق بر اساس چارت و ساختار فرم ISO10015 برنامه های خود را انجام داده است.

۱:۴۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲

قدرت گرفته از پرتال ترنم