کانال هواداران

مسابقات

 


نتایج رقابت های رنکینگ کشوری اسنوکر بانوان

نهمین دوره رنکینگ کشوری اسنوکر بانوان سه شنبه 23 آذرماه به میزبانی استان تهران آغاز  شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس ؛ نهمین   دوره  مسابقات  رنکینگ کشوری اسنوکر بانوان به مناسبت ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم (ص) به میزبانی هیات استان تهران 23 تا 26 آذرماه در مجموعه ورزشی حیدرنیا در حال برگزاری است در این دوره از رقابت ها 17 ورزشکار از استان های تهران، البرز، لرستان، خوزستان، بوشهر و قزوین شرکت می کنند.

مهدیه شاهی2-  پریسا درویشوند1
اکرم محمدی 2- ساناز جوکار۰
ارمغان حسنی 2- سارا بهاروند. 
1 ویداسادات سیدپور 2- محبوبه مفرد
.پری بهاروند 2- راشین دریس
زینب شاهی ۰- مریم ابراهیمی2
ریحانه پوریحیی 1- پریسا منگلی2
الناز اکبری 2- آزاده صفاپیان۰
رزا اختری 2- پریسا درویشوند۰
اکرم محمدی 2- مریم ابراهیمی1
ارمغان حسنی 2- پریسا منگلی۰
۰ ویدا سادات سیدپور 2- آزاده صفاپیان
مهدیه شاهی۰ - پری بهاروند2
ساناز جوکار 2- زینب شاهی1
سارا بهاروند 2- ریحانه پوریحیی۰
محبوبه مفرد 1- الناز اکبری راشد2
رزا اختری 2- راشین دریس۰
اکرم محمدی 2- زینب شاهی۰
ارمغان حسنی 2- ریحانه پور یحیی۰
ویداسادات سیدپور2 - الناز اکبری راشد۰
پریسا درویشوند 2- پری بهاروند1
مریم ابراهیمی 2- ساناز جوکار۰
پریسا منگلی 2- سارا بهاروند1
آزاده صفاپیان ۰- محبوبه مفرد2
رزا اختری 2- مهدیه شاهی۰
راشین دریس 2- پریسا درویشوند1

۱۵:۴۷ ۱۳۹۵/۹/۲۴

قدرت گرفته از پرتال ترنم