کانال هواداران

مسابقات

 


استقبال از سهیل واحدی قهرمان اسنوکر جهان


مراسم استقبال از سهيل واحدي قهرمان اسنوكر جهان و كشورمان با حضور نصراله سجادي معاون ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش، هاشم اسكندري رئيس فدراسيون، برانوش نيك بين سرپرست امور بين الملل وزارت ورزش و جوانان، مازيار ناظمي مدير كل روابط عمومي وزارت ورزش و جوانان رحيم جنت نيا دبير فدراسيون، مريم اسدالهي نايب رئس فدراسيون، رئيس سازمان ليگ و خانواده بيليارد كشور برگزار شد

عکس از بهنام رنجکش

۱۲:۵۱ ۱۳۹۵/۹/۱۴سرویس عکس:
استقبال از سهیل واحدی قهرمان اسنوکر جهان 1 استقبال از سهیل واحدی قهرمان اسنوکر جهان 2 استقبال از سهیل واحدی قهرمان اسنوکر جهان 3 استقبال از سهیل واحدی قهرمان اسنوکر جهان 4
استقبال از سهیل واحدی قهرمان اسنوکر جهان 5 استقبال از سهیل واحدی قهرمان اسنوکر جهان 6 استقبال از سهیل واحدی قهرمان اسنوکر جهان 7 استقبال از سهیل واحدی قهرمان اسنوکر جهان 8
استقبال از سهیل واحدی قهرمان اسنوکر جهان 9 استقبال از سهیل واحدی قهرمان اسنوکر جهان 10 استقبال از سهیل واحدی قهرمان اسنوکر جهان 11 استقبال از سهیل واحدی قهرمان اسنوکر جهان 12
استقبال از سهیل واحدی قهرمان اسنوکر جهان 13 استقبال از سهیل واحدی قهرمان اسنوکر جهان 14 استقبال از سهیل واحدی قهرمان اسنوکر جهان 15
قدرت گرفته از پرتال ترنم