کانال هواداران

مسابقات

 


مراسم اهدای جوایز و اختتامیه رنکینگ های کشوری بانوان و آقایان

مراسم اهدای جوایز و اختتامیه رنکینگ های کشوری بانوان و آقایان با حضور علی اصغر فوادیان نایب رئیس، رحیم جنت نیا دبیر فدراسیون، فرهاد قشقایی رئیس هیات استان فارس و سایر مسئولین برگزاری بیست و دومین رنکینگ کشوری ایت بال آقایان و پانزدهمین رنکینگ کشوری ناین بال بانوان برگزار شد ...

مراسم اهدای جوایز و اختتامیه رنکینگ های کشوری بانوان و آقایان با حضور علی اصغر فوادیان نایب رئیس، رحیم جنت نیا دبیر فدراسیون، فرهاد قشقایی رئیس هیات استان فارس و سایر مسئولین برگزاری بیست و دومین رنکینگ کشوری ایت بال آقایان و پانزدهمین رنکینگ کشوری ناین بال بانوان برگزار شد

۱۱:۵۴ ۱۳۹۵/۸/۲۹سرویس عکس:
مراسم اهدای جوایز و اختتامیه رنکینگ های کشوری بانوان و آقایان 1 مراسم اهدای جوایز و اختتامیه رنکینگ های کشوری بانوان و آقایان 2 مراسم اهدای جوایز و اختتامیه رنکینگ های کشوری بانوان و آقایان 3 مراسم اهدای جوایز و اختتامیه رنکینگ های کشوری بانوان و آقایان 4
مراسم اهدای جوایز و اختتامیه رنکینگ های کشوری بانوان و آقایان 5 مراسم اهدای جوایز و اختتامیه رنکینگ های کشوری بانوان و آقایان 6 مراسم اهدای جوایز و اختتامیه رنکینگ های کشوری بانوان و آقایان 7 مراسم اهدای جوایز و اختتامیه رنکینگ های کشوری بانوان و آقایان 8
مراسم اهدای جوایز و اختتامیه رنکینگ های کشوری بانوان و آقایان 9 مراسم اهدای جوایز و اختتامیه رنکینگ های کشوری بانوان و آقایان 10 مراسم اهدای جوایز و اختتامیه رنکینگ های کشوری بانوان و آقایان 11 مراسم اهدای جوایز و اختتامیه رنکینگ های کشوری بانوان و آقایان 12
قدرت گرفته از پرتال ترنم