کانال هواداران

مسابقات

 


پانزدهمین رنکینگ کشوری ناین بال بانوان

رقابت های رنکینگ کشوری ناین بال بانوان بیستم تا بیست و دوم آبان ماه به میزبانی استان فارس و با حضور 26 ورزشکار از استان های اصفهان، البرز، آذربایجان شرقی، بوشهر، فارس، لرستان، تهران و مازندران انجام شد. ...

رقابت های رنکینگ کشوری ناین بال بانوان بیستم تا بیست و دوم آبان ماه به میزبانی استان فارس و با حضور 26 ورزشکار از استان های اصفهان، البرز، آذربایجان شرقی، بوشهر، فارس، لرستان، تهران و مازندران انجام شد.

۱۵:۳۰ ۱۳۹۵/۸/۲۴سرویس عکس:
پانزدهمین رنکینگ کشوری ناین بال بانوان 1 پانزدهمین رنکینگ کشوری ناین بال بانوان 2 پانزدهمین رنکینگ کشوری ناین بال بانوان 3 پانزدهمین رنکینگ کشوری ناین بال بانوان 4
پانزدهمین رنکینگ کشوری ناین بال بانوان 5 پانزدهمین رنکینگ کشوری ناین بال بانوان 6 پانزدهمین رنکینگ کشوری ناین بال بانوان 7 پانزدهمین رنکینگ کشوری ناین بال بانوان 8
پانزدهمین رنکینگ کشوری ناین بال بانوان 9 پانزدهمین رنکینگ کشوری ناین بال بانوان 10
قدرت گرفته از پرتال ترنم