کانال هواداران

مسابقات

 


نخستین دوره رقابت های ورزش های بیلیاردی قهرمانی آسیا (آلبوم شماره دو)

رقابت های ورزش های بیلیاردی قهرمانی آسیا سوم تا یازدهم مهرماه به میزبانی کشور امارات در شهر فجیره و در رشته های اسنوکر 15 توپ، تیمی، شش توپ، ناین بال انفرادی، ناین بال تیمی، ایت بال چینی در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می شود. ...

رقابت های ورزش های بیلیاردی قهرمانی آسیا سوم تا یازدهم مهرماه به میزبانی کشور امارات در شهر فجیره و در رشته های اسنوکر 15 توپ، تیمی، شش توپ، ناین بال انفرادی، ناین بال تیمی، ایت بال چینی در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می شود.

۱:۴۹ ۱۳۹۵/۷/۸سرویس عکس:
نخستین دوره رقابت های ورزش های بیلیاردی قهرمانی آسیا آلبوم شماره دو 1 نخستین دوره رقابت های ورزش های بیلیاردی قهرمانی آسیا آلبوم شماره دو 2 نخستین دوره رقابت های ورزش های بیلیاردی قهرمانی آسیا آلبوم شماره دو 3 نخستین دوره رقابت های ورزش های بیلیاردی قهرمانی آسیا آلبوم شماره دو 4
نخستین دوره رقابت های ورزش های بیلیاردی قهرمانی آسیا آلبوم شماره دو 5 نخستین دوره رقابت های ورزش های بیلیاردی قهرمانی آسیا آلبوم شماره دو 6 نخستین دوره رقابت های ورزش های بیلیاردی قهرمانی آسیا آلبوم شماره دو 7 نخستین دوره رقابت های ورزش های بیلیاردی قهرمانی آسیا آلبوم شماره دو 8
نخستین دوره رقابت های ورزش های بیلیاردی قهرمانی آسیا آلبوم شماره دو 9 نخستین دوره رقابت های ورزش های بیلیاردی قهرمانی آسیا آلبوم شماره دو 10 نخستین دوره رقابت های ورزش های بیلیاردی قهرمانی آسیا آلبوم شماره دو 11 نخستین دوره رقابت های ورزش های بیلیاردی قهرمانی آسیا آلبوم شماره دو 12
نخستین دوره رقابت های ورزش های بیلیاردی قهرمانی آسیا آلبوم شماره دو 13 نخستین دوره رقابت های ورزش های بیلیاردی قهرمانی آسیا آلبوم شماره دو 14
قدرت گرفته از پرتال ترنم