کانال هواداران

مسابقات

 


اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد

مسابقات آزاد  بولینگ (جام رمضان) در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد و ابراهیم اوشانی به مقام قهرمانی دست یافت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس؛مسابقات  آزاد  بولینگ( جام  رمضان) هفدهم تیرماه در مجموعه ورزشی انقلاب انجام شد. در این دوره از رقابت ها 33 بولر از سراسر کشور شرکت کردند و در پایان ابراهیم اوشانی با 1596 امتیاز قهرمان شد، حسن ونکی با1488 امتیاز دوم، رامتین فولادی با 1481 سوم شد ، امیرحسین عزیزی 1462 و مجید طاهرخانی با 1458 به مقام های چهارم و پنجم دست یافتند.
در پایان این رقابت ها به نفرات برتر جوایز و لوح قهرمانی اهدا شد.


۱۵:۴۳ ۱۳۹۵/۴/۲۰سرویس عکس:
اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 1 اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 2 اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 3 اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 4
اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 5 اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 6 اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 7 اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 8
اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 9 اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 10 اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 11 اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 12
اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 13 اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 14 اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 15 اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 16
اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 17 اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 18 اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 19 اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 20
اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 21 اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 22 اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 23 اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 24
اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 25 اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 26 اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 27 اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 28
اوشانی قهرمان رقابت های بولینگ جام رمضان شد 29
قدرت گرفته از پرتال ترنم